Esasy sahypa dolanmak

Şahsy otaga girmek

Resminamalar Täzelikler Tenderler Esaslandyryjylar Habarlaşmak

Esaslandyryjylar & Paýdarlarymyz

"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" AGPJ 2018-nji ýylyň 31-nji iýulunda Türkmenistanyň Prezidentiniň karary esasynda döredildi.

TULM AGPJ-nyň wezipeleri:
•Ýurdumuzyň logistika ulgamyny ýokarlandyrmak;
•Tranzit ýükleriň möçberini hasda artdyrmak;
•Eksport-import ýükleri ýük ugradyjydan ýük alyja gowşurmakda logistiki çözgütleri işläp düzmek.

Ýolbaşylarymyz